Exekuce

Co je exekuce?

Nesplní-li povinný v určené lhůtě, co mu ukládá exekuční titul, může oprávněný podat návrh na nařízení exekuce podle exekučního řádu (z. č. 120/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Návrh se podává prostřednictvím soudního exekutora.

Exekuční řízení je zahájeno dnem, kdy návrh na nařízení exekuce došel exekutorovi.

Soudní exekutor, kterému byl podán návrh na nařízení exekuce, do 15 dnů požádá soud o udělení pověření k provedení exekuce. Příslušný soud poté pověření udělí a nařídí exekuci usnesením o nařízení exekuce. Po obdržení usnesení o nařízení exekuce exekutor posoudí a určí, jakým způsobem bude exekuce provedena. Usnesení o nařízení exekuce doručuje exekutor. Od doručení usnesení o nařízení exekuce nesmí povinný nakládat se svým majetkem.

Exekuce je ukončena, byla-li pravomocně zastavena, pohledávka, její příslušenství a náklady exekuce byly vymoženy nebo exekuční soud pověřil provedením exekuce jiného exekutora, případně rozhodl o vyloučení exekutora pro podjatost.

Zaplacení exekucí

Poskytujeme v ojedinělých případech zaplacení exekucí do 80% tržní hodnoty nemovitosti což je na trhu s řešením exekucí bezkonkurenční.

Exekuce zaplatíme do 24 hodin od podpisu úvěrových smluv.

Dávejte si pozor!

Dávejte si pozor na všechny společnosti které tvrdí že:

Nenahlížejí do Centrální Evidence Exekucí „CEE“ nebo dalších registrů CBCB, LLCB, SOLUS - společnost se musí podívat, zda na Vás jsou další exekuce - podepsané úvěrové smlouvy jsou jinak neplatné, a mohlo by Vás to dostat ještě do větších problémů.

Bez prokazování příjmů: klient přeci musí být schopen z něčeho splácet úvěr – v případě že však po vyčištění listu vlastnictví „LV“ bude následovat prodej nemovitosti, tak se příjem neprokazuje.

Seriózní společnost nevybírá žádné vratné kauce, zálohy ani poplatky !

Potřebujete bezplatně poradit ? Informace na : www.systema-konexe.cz nebo : 800 163 163, piště : info@systema-konexe.cz

Stáhněte si naše mobilní aplikace a vydělávejte s námi !

Prodej Pohledávku
App Store Google Play

Online Tipař
App Store Google Play

Dlouhodobě
spolupracujeme:
viaReality - Realitní server Pro-makléře.cz