Insolvence

Oddlužení, osobní bankrot, insolvence za 12.900,-Kč od ADVOKÁTA!

akce INSOLVENČNÍ VOUCHER za  6500,-Kč již skončila 30.4.2016

Více na na našich webových stránkách  www.insolvencnicentrum.cz

Další informace naleznete na : www.systema-konexe.cz

Nejste schopni splácet své závazky? Hrozí vám exekuce nebo vymáhání dlužných splátek? Nabízíme vám jedinou legální cestu – oddlužení podle insolvenčního zákona.

Oddlužení neboli osobní bankrot je jediné legální řešení neschopnosti dlužníka splácet své závazky vůči věřitelům. Při vyhlášení osobního bankrotu dochází ke sjednocení všech závazků věřitelů vůči dlužníkovi. Oddlužení povoluje soud, který také stanovuje konkrétní způsob oddlužení, zastavuje výkon exekuce a další vymáhání dlužných splátek. Celkový dluh přitom může být snížen až o 70 %. Mezi hlavní výhody osobního bankrotu patří:

  • ochrana dlužníka – závazky dlužníka jsou řešeny podle insolvenčního zákona a nelze tedy vydat rozhodnutí u civilního soudu, rozhodce či vykonat exekuci.
  • stop efekt – při oddlužení nedochází k dalšímu narůstání objemu závazků, ale řeší se závazky v aktuální výši
  • snížení úhrady – snížení celkové úhrady až na 30 % jejich hodnoty (u nezajištěných věřitelů)
  • prominutí úhrady – možnost soudního prominutí úhrady nesplacených či nepřihlášených závazků

Jak vám můžeme pomoci

Pokud se nacházíte ve svízelné finanční situaci a zvažujete osobní bankrot, můžeme vám jako první krok nabídnout úvodní konzultaci zdarma. Zhodnotíme při ní vaši dluhovou situaci, vytvoříme analýzu proveditelnosti vašeho oddlužení a možnosti vyhlásit osobní bankrot. Poté pro vás zprostředkujeme vypracování návrhu na povolení oddlužení.

Kontaktuje nás na našich pobočkách po celé ČR nebo na našich webových stránkách www.insolvencnicentrum.cz

*Každý patnáctý návrh bude za 1,-Kč po splnění podmínek společnosti SYSTEMA KONEXE s.r.o.(zveřejnění vašeho životního příběhu a vaší fotografii na našem facebooku www.insolvencnicentrum.cz více na 800 163 163 nebo pište na : info@systema-konexe.cz

Stáhněte si naše mobilní aplikace a vydělávejte s námi !

Prodej Pohledávku
App Store Google Play

Online Tipař
App Store Google Play

 

 

Dlouhodobě
spolupracujeme:
viaReality - Realitní server Pro-makléře.cz