Ochrana osobních údajů

Odesláním tohoto formuláře tímto dobrovolně uděluji společnosti SYSTEMA KONEXE, s.r.o. souhlas   k tomu, aby moje osobní údaje, konkrétně jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, emailovou adresu, telefonní číslo, IP adresu a další informace uložené v souborech cookies, jakož i údaj o druhu marketingové kampaně, v jejíž souvislosti byly tyto údaje získány, automatizovaným způsobem zpracovávala po dobu neurčitou za účelem pozdějšího využití k zpřístupňování marketingových materiálů a jiných obchodních sdělení SYSTEMA KONEXE s.r.o., jakož i jejích zákazníků a jiných smluvních partnerů, a to s využitím i výše uvedených elektronických kontaktů. Odhlásit odebírání novinek a obchodních sdělení SYSTEMA KONEXE, s.r.o. lze zasláním žádosti na info@pardubice-exekuce.cz. Dále prohlašuji, že mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé a že jsem byl(a) ze strany SYSTEMA KONEXE s.r.o. informován(a) o tom, že tyto výše specifikované osobní údaje budou zpracovávány k výše uvedeným účelům a že mě SYSTEMA KONEXE s.r.o. též poučila o tom, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné, jakož i o mém:

(I) právu na přístup k osobním údajů,

(II) právu na opravu osobních údajů,

(III) právu požadovat od společnosti SYSTEMA KONEXE s.r.o. jakožto správci osobních údajů vysvětlení v případě podezření, že ke zpracování osobních údajů dochází v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem (zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na výše uvedený účel zpracování),

(IV) právu požadovat odstranění protiprávního stavu, zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů, a

(V) právu obrátit se v případě uvedeného podezření či odmítnutí odstranění uvedeného protiprávního stavu na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

       Společnost  SYSTEMA KONEXE  s.r.o. je registrována u UOOU pod číslem : 00048772

Dlouhodobě
spolupracujeme:
viaReality - Realitní server Pro-makléře.cz